SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Představení vize

Sdružení bylo založeno dne 16.12.2008 s názvem: SPOLEČNÁ VIZE : BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI o.s.jako profesní seskupení fyzických osob, které sdružuje zájem o zkvalitnění bezpečnosti práce na staveništích.

Působí na území celé ČR republiky se sídlem v Brně.

Sdružení je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislé Na svých členech, orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných občanských sdruženích a iniciativách, spolupracuje s nimi však při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

Cílem sdružení je zvýšení bezpečnosti práce na staveništích a vytvoření standardů pro jednotný, srozumitelný a ucelený systém činností, odpovědností a pravomocí koordinátora BOZP na staveništi.

Profesní seskupení je založeno za jiným účelem než podnikání. Majetek sdružení je určen výhradně k plnění jeho cíle a zajišťování těchto činností, které k cíli směřují.

 

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS