SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Společná vize ČR

 
        

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:    
SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.
Ondráčkova 946/95
628 00 Brno
IČO: 26 57 49 51
DIČ: CZ 26 57 49 51
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 43-3949570257/0100

 

 

Bc. Vladimír Mílek

předseda sdružení profesního seskupení Společná víze ČR, koordinátor a specialista BOZP, lektor krizového řízení BOZP a PO  

     

 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ BRNO

 SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.

Ondráčkova 946/95
628 00 Brno

mobil: +420 733 625 979
fax.: +420 541 126 610
e-mail: milek@k4.cz, www.spolecnavize.cz

 

Ing. Ján Donič
předseda sdružení profesního seskupení Spoločná vízia SR

 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ PRIEVIDZA

SPOLOČNÁ VÍZIA SR, o.s.
Ciglianská cesta 3C
971 01 Prievidza

mobil: 00421 905 527 460
e-mail: jan.donic@boz.sk, www.spolocnavizia.sk

 

Mgr. Svatava Hrubá

výkonný místopředseda Společné Vize o.s., koordinátor BOZP na staveništi, lektor psychosociálních dovedností, obchodní ředitelka ve společnosti Arrano Group s.r.o.

           

 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ Olomouc

SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.

Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
mobil: +420 733 531 355
e-mail: svatava.hruba@arranogroup.cz
www.spolecnavize.cz

 

 

 

Ing. Jindřich Pater

zmocněnec pro spolupráci s ČKAIT, místopředseda ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru TZS, TPS a EA

       

 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ Ostrava

SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.

28. října 150702 00 Ostrava
mobil: +420 602 534 011
www.spolecnavize.cz

 

Ing. Jiří Zondlak

zmocněnec pro zahraniční styk, koordinátor BOZP

      

 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ Brno

SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.

Ondráčkova 946/95
628 00 Brno
mobil: +48 606 421 674

 

Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

místopředseda sdružení profesního seskupení, předseda ČSSI-ČSSK, vedoucí Katedry technologie staveb ČVUT v Praze

  

 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ Praha

SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.

Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10

mobil: +420 602 306 825

e-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz

www.spolecnavize.cz

 

Irena Adensamová

členka rady SPOLEČNÉ VIZE a rady Komory BOZP a PO ČR, odborně způsobilá osoba v BOZP, prezidentka Komory BOZP a PO JHK, jednatelka společnosti PreventCom s.r.o  

  

 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ České Budějovice

SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.

Žižkova tř. 1370 01 České Budějovice

mobil: +420 777 700 813

e-mail: vize@preventcom.cz

www.spolecnavize.cz

 

člen rady SPOLEČNÉ VIZE

odborně způsobilá osoba v BOZP, specialista BOZP, koordinátor BOZP na staveništi  

  

 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ Praha

SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.

 

 

mobil:

e-mail:

 

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS