SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Závěry z konference 2016

Závěry z IX. mezinárodní konference Bezpeční stavba, konané dne 9. – 10. 11. 2016 v Brně

 

Účastníci se na závěr konference dohodli na níže uvedených bodech.

 

  • Vize bude pokračovat v uveřejňování příkladů správné praxe z činnosti koordinátorů BOZP na staveništi, neboť jde o jeden z efektivních způsobů zvyšování odborné úrovně v této oblasti, zejména u malých a středních staveb.
  • Vize bude podporovat a aktivně se účastnit při navrhování dalších profesních kvalifikací v oblasti stavebnictví s cílem naplňování požadavků platných právních předpisů na odbornou způsobilost pracovníků ve stavebnictví a tím i vytváření podmínek pro snižování pracovních úrazů na staveništi.
  • Vize se bude s ohledem na bod č. 2 a na vývoj v oblasti BOZP, zvláště v oblasti technických zařízení a technologických a pracovních postupů, zabývat analýzou nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nabízí MPSV odbornou pomoc při zpracování nového nařízení vlády.
  • Vize bude podporovat standardizování dalšího vzdělávání koordinátorů BOZP na staveništi např. cestou novelizace nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb.
  • Vize bude podporovat spolupráci se středními a vysokými školami stavebního zaměření ve smyslu zvýšení povědomí žáků a studentů o BOZP na staveništích a o nezbytnosti koordinační činnosti na stavbách prostřednictvím odborně způsobilých osob, zejména koordinátora BOZP na staveništi. Vhodnou platformou pro propojení vysokých a středních průmyslových škol stavebních a odborných škol se stavebním zaměřením je odborný stavební vzdělávací portál www.koordinuj.cz .
  • Vize bude pokračovat v soutěži Bezpečná stavba pro právnické osoby, jejíž první ročník byl v roce 2016 a bude prezentovat její výsledky ve spolupráci s MPSV.
  • Vize bude nadále podporovat své členy v tom, aby se přihlašovali do soutěže podnikajících fyzických osob v oblasti prevence rizik a zejména koordinátora BOZP na staveništi a tím přispívat k rozšiřování příkladů správné praxe mezi odbornou veřejnost.
  • Vize se obrací na MPSV, aby v návaznosti na novelu stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů uplatnil připomínku, zejména ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., na doplnění plánu BOZP do dokumentů, které zajišťuje investor.
  • S ohledem na schválení usnesení vlády o prosazování metody BIM (Building information management) na stavbách, zahrne Vize do odborných seminářů a workshopů i tuto problematiku, neboť lze očekávat postupnou implementaci této metodiky do zpracování projektové dokumentace na stavbách a to včetně oblasti BOZP, směřující ke snižování pracovní úrazovosti na staveništích.

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS