SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Závěry z konference 2015

Závěry Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA

v Brně konaná ve dnech 19. a 20. 11. 2015

 

 

Účastníci akce navrhují Ministerstvu práce a sociálních věcí

posoudit realizaci následujících závěrů

 

  1. Projednat s Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci akce „Ke zvýšení kultury BOZP na staveništích“ spolupráci orgánů inspekce práce a stavebních úřadů a společně zpracovat leták, který by vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i, a který by byl k dispozici pro orgány samosprávy, veřejné správy, kteří také vystupují jako zadavatelé staveb, nemají však vytvořeny systémy bezpečné práce pro provádění a údržbu staveb.

 

  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí zapracuje do edičního plánu na rok 2016 vydání menší publikace pro zadavatele staveb, koordinátory BOZP na staveništích a pro zhotovitele, ke zvýšení kultury BOZP na staveništích, ve které by byly uvedeny systémy řízení bezpečnosti práce na stavbách a vztahy, které vyplývají z právních předpisů.

 

  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s VIZÍ – Bezpečná stavba z.s., Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v.v.i. a s dalšími odborníky z praxe připraví odborný seminář na téma odpovědnost zadavatele staveb a zhotovitelů za oblast BOZP při přípravě, realizaci a údržbě staveb z pohledu platné právní úpravy a rozhodnutí soudů a rozhodování orgánů inspekce práce ve věcech posuzování odpovědnosti za vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání na staveništích.

 

  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracuje za účelem rovného postavení tuzemských a zahraničních podnikajících fyzických osob v oblasti BOZP (OZO podle zákona č. 309/2006 Sb.) kritéria pro posuzování žádostí o uznání osvědčení vydaná podnikajícím fyzickým osobám v jiných státech EU.

 

 

 

V Brně dne 20. listopadu 2015

Zpracoval: předseda VIZE – Bezpečná stavba , z.s.

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS