SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Úvod

Podzimní setkávání v Brně na Mezinárodních konferencích se stalo dobrým zvykem a příležitostí jak ke konci roku bilancovat. Co se nám podařilo, kde je správná praxe, co by se mohlo zlepšit ale hlavně si předáváme zkušenosti z jednotlivých zemí EU a krajů v ČR. Občas slyšíme i nedostatky a nářky nad některými kolegy, kteří snad ani nepochopili správný význam slova koordinace BOZP na staveništi.

Nastávající rok bude mimořádný hned z několika důvodů. Zákon o zadávání veřejných zakázek může významným způsobem ovlivnit i výběr koordinátorů BOZP. Přináší zadavatelům zjednodušení, více prostoru ale i větší odpovědnost. Na novelu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP jsme již netrpělivě čekali. Slibujeme si mj. zlepšení výkonu činnosti koordinátora, min. obsah plánu BOZP a další novinky o kterých si budeme na konferenci povídat. Velmi se na setkání s vámi těším.

Vladimír Mílek

předseda spolku

SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s.    

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS