SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Program 2016

IX. Mezinárodní konference Bezpečná stavba. 

Téma: ZAJIŠTĚNÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU V PLÁNU BOZP NA STAVENIŠTI, LEGISLATIVNÍ NOVINKY V BOZP V  ROCE 2016

 

1 DEN:

Dvoudenní odborná akce se bude zabývat především zajištěním práce ve výškách a nad volnou hloubkou v plánu BOZP v přípravě stavby dle nových požadavků přílohy č. 6 NV č. 591/2006 Sb. Cílem konference je propojit teorii s praktickými ukázkami firem, které se specializují na práci ve výškách:

  • Zahájení konference, úvodní slovo
  • Plán BOZP v přípravě stavby dle nové přílohy č. 6
  • Pohled inspektora na zajištění prací ve výšce v přípravě stavby
  • Zkušenosti projekční společnosti s plány BOZP v přípravě stavby po novele
  • Zajištění práce ve výšce a nad volnou hloubkou - dočasné stavební kontrukce
  • Praktické ukázky jednotlivých příkladů zajištění kolektivních a individuálních
  • Produkty a novinky na trhu pro práci ve výškách

 

2 DEN:

KULATÝ STŮL je zaměřena na výměnu praktických zkušeností a dosavadních poznatků s novinkami v legilsativě v oblasti BOZP v roce 2016. 

  • Veřejná diskuse ohledně proběhlých a chystaných změn v legislativě v roce 2016
  • MPSV, SUIP, ČKAIT, ČVUT, VUT, Společná Vize
  • Akreditované společnosti

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS