SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

VH a odborný seminář 27. února 2015

Dne 27. února se konala Valná hromada a odborný seminář  zaměřený na novinky 2015:

- aktuální informace o novele zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 251/2005 Sb., a dalších nařízeních vlády.
- změny pro investora - zadavatele stavby při přípravě stavby - min. obsah plánu BOZP a ještě něco navíc,
- změny ve výběru koordinátora BOZP investorem, bude konec dampingovým cenám?
- metodika nového způsobu hodnocení činnosti koordinátora BOZP jako podklad pro investora a zpracovatele plánu BOZP v přípravě stavby,
- jak nedostat pokutu od inspektora OIP - poradí právník přímo od OIP.


Valná hromada byla doplněna o panelovou diskusi, legislativní úkoly 2015, odborné přednášky ale také o sportovně relaxační odpoledne.

 

Závěry VH:

 

VIZE bude

1. spolupracovat s vysokými školami technického zaměření, zejména se stavebními fakultami v ČR, za účelem vzdělávání studentů i v oblasti BOZP, aby se studenti těchto škol již během studia seznamovali s platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) a se správnou praxí při tvorbě plánů BOZP,

 

2. zpracovat VZORY základních smluv využívaných účastníky ve výstavbě (zadavateli staveb, zhotoviteli a koordinátory) podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník),

  

3. uveřejňovat na webu průběžně příklady správné praxe, zejména z tvorby plánů BOZP, a to podle druhu a velikosti staveb,

  

4. uveřejňovat v kapse VIZE úplné znění platných právních předpisů ze Sbírky zákonů, týkajících se  problematiky BOZP a odkazy na další právní předpisy v této oblasti.

 


Ke stažení:
« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS