SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

Valná hromada 14.2.2014 v Brně

Dne 14. února 2014 proběhla Valná hromada v Hotelu Maximus Resort v Brně.

 • ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a v roce VIZE 2014

Bc. Vladimír Mílek

 • VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY VIZE a složení RADY

 

titul

jméno

příjmení

titul

funkce

pracovní skupina

Bc.

Vladimír

Mílek


Předseda


Mgr.

Svatava

Hrubá


Výkonný místopředseda

vzdělávání, legislativa

Ing.

Ján

Donič


Místopředseda

Oblastní kanceláře

Prievidza SR

Doc. Ing.

Pavel

Svoboda

CSc.

Místopředseda

vysokoškolské vzdělávání

Ing.

Jindřich

Pater


Zmocněnec

pro jednání s ČKAIT

Ing.

Jiří

Zondlak


Zmocněnec

pro zahraničí

Mgr.

Jana

Navrátilová


Pokladník


Ing.

Eva

Štoudková


RevizorIrena

Adensamová


Zástupce

Oblastní kancelář

České Budějovice

Ing.

Mojmír

Klas

CSc.

Specialista

práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Ing.

Milan

Kondziolka


Specialista ITI

obecná BOZP

Ing.

Zdeněk

Neset


Zástupce

SÚIP

JUDr.

Anna

Samková


Zástupce

MPSV

Bc.

Jiří

Svoboda


Zástupce

Kancelář Chomutov

Ing.

Karel

Škréta


Specialista

lešení, OOPP, normy

Ing.

Jitka

Vlčková


Zástupce

vysokoškolské vzdělávání

 

 • VYSTOUPENÍ PŘEDSEDY SPOLOČNEJ VIZIE SR

Ing. Ján Donič

 • VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCŮ

MPSV – JUDr. Anna Samková

SUIP – Ing. Zdeněk Neset

ČKAIT – Ing. Jindřich Pater

ČSSI-ČSSK – doc. Ing. Pavel Svoboda, CSC

 • PROJEKT Koordinátor BOZP  - CAPSA - INTRANET SPOLEČNÉ VIZE

PreventCom - Ing. Milan Kondziolka

CAPSA.CZ - RNDr. Jan Raab

 • PROJEKT Efektivní stavebnictví - iPad Apple TV - aplikace pro tablety

AMSP ČR - Asociace malých a středníchpodniků a živnostníků ČR

Lektor  – Marek Hajn

 • Odpovědnost koordinátora BOZP za DSK-lešení

Předseda ČMKL Zdeněk Picek

 • Prevence rizik pro práci ve výškách a koordinátor BOZP

Autor Lexikon BOZP a další… Karel Novotný

 • Standardy BOZP dodavatele stavebních prací u RWE

Ing. Libor Mikulica

 • Software KOO-LEX 2014

Ing. Eva Štoudková

Jaromír Ferda

 • Zdravotně – lékařská péče SR - ČR

Iveta Krajčovičová

 • Práva a povinnosti koordinátora BOZP pohledem OIP

                Inspektor OIP Ing. Václav Kápl


V rámci odpoledního programu pracovní workshop:   "STANDARDY výuky BOZP na vysokých školách" 

ČVUT Praha – doc. Ing. Pavel Svoboda, CSC

VUT FAST Brno - Ing. Jitka Vlčková


 • FIT OFFICE - praktická 1. pomoc

Lektorka -  Gabriela Janíková

 

 • Záchrana člověka - masáž srdce 

Úrazová nemocnice Brno - Andrea Lišková

 

Kompletní foto a prezentace jsou na INTRANETU« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS