SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

Valná hromada 1.2.2013

Valná hromada se uskutečnila:

 

1. února 2013 v Salonku Špilberk,

OREA Wellness Hotel Santon

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Bc. Vladimír Mílek

 

VYSTOUPENÍ PŘEDSEDY SPOLOČNEJ VIZIE

Ing. Ján Donič

 

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE MPSV

  1. Legislativní změny 2013 – MPSV
  2. Závěry Kulatý stůl MPSV 2012
  3. Volby - členů Rady a pracovní komise MPSV
  4. Opakovaná zkouška OZO (kdo a jak)

JUDr. Anna Samková

 

 

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE SUIP

Ing. Zdeněk Neset

 

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE ČKAIT

Ing. Jindřich Pater

 

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE CZBIN

Ing. arch. Petr Vaněk

 

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE IFMA

Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc

 

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE Z PLR

Ewelína Nowaczinská

Omluvena

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE VYSOKÝCH ŠKOL

Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc

 

PŘEDSTAVENÍ BEZPEČNÁ STAVBA

Mgr. Svatava Hrubá

 

Analýza PP časosběrný snímek

Ing. Radek Turín

 

Odměna za činnost koordinátora BOZP

Ing. Ivan KRIČFALUŠI, PhD.

 

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE ČSSK ČSSI

Ing. Vladimír Havlena

Omluven

VOLBA MÍSTOPŘEDSEDŮ

Zmocněnec pro zahraniční styk

Zmocněnec pro spolupráci s ČKAIT

Výkonný místopředseda

 

Ing. Jiri Zondlak

Ing. Jindřich Pater

Mgr. Svatava Hrubá

 

 

USNESENÍ

č. 1 VH schválila:

Zprávu o hospodaření za rok 2012 a rozpočet na 2013

č. 2 VH zvolila:

Zmocněnce pro zahraniční styk

Zmocněnce pro spolupráci s ČKAIT

Výkonného místopředsedu

 č. 3 VH zřídila pracovní skupinu:

vedoucím skupiny

která se bude zabývat úrazovým pojištěním, finančním ohodnocením činnosti koordinátora a zpracování plánu BOZP pro metodiku VŘ

č. 4 VH požádala MPSV o zavedení systému otázek a odpovědí na svých stránkách k problematice koordinátora BOZP na staveništi.

 

 

 

 

 

 Ing. Jiri Zondlak

Ing. Jindřich Pater

Mgr. Svatava Hrubá

 

 Ing. Ivan KRIČFALUŠI, PhD.

Ing. Martin Mokoš

Jan Červený

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák

Ing. Milan Kondziolka

 

 

                      PREZENTACE BUDOU NA iNTRANETU« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS