SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

Stavební veletrh CONECO 2012

Ing. Ján Donič
BOZPO, s.r.o.
Problematika koordinácie bezpečnosti na staveniskách a spoločných pracovísk - Informácia o združení „Spoločná vízia v SR“

 

Ing. Dušan Adamček
riaditeľ Odboru ochrany práce MPSVR SR
Informácia o najnovších zmenách v oblasti bezpečnosti práce sa inšpekcií práce

 

Ing. Jana Popovičová
generálna riaditeľka NIP SR
Smerovanie inšpekcie práce k zvýšeniu úrovne BOZP

 

Ing. František Košč
IP Banská Bystrica
Legislatívne požiadavky na koordináciu bezpečnostiv SR

 

Bc. Vladimir Milek
predseda združenia „Spoločná vize“, ČR
Ciele a stratégie „Spoločné vize“ v koordinácií bezpečnosti na staveniskách

 

Ing. Martin Mokoš
BOZPO, s.r.o.
Praktické skúsenosti z koordinácie bezpečnosti na staveniskách

 « zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS