SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

SEMINÁŘ VIZE a NSC v Brně

NSC ve spolupráci s SPOLEČNOU VIZÍ pořádal 28.2.2012 odborný seminář KOORDINÁTOR BOZP na staveništi.

Seminář ukázal posluchačům ucelený přehled problematiky činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Zaměřil se na základní právní předpisy, prevence rizik, bezpečnost na staveništi, základy tvorby plánu BOZP, práce ve výškách, požární ochrana, mimořádné události na staveništi, dočasné stavební konstrukce, bezpečná údržba staveb apod.

Prezentace jsou na intranetu.« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS