SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

SEMINÁŘ v Praze

Dne 23.května 2013 proběhl Seminář zaměřený na NOVELY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK K STAVEBNÍMU ZÁKONU č. 183/2006 Sb., a to část stavebního řádu, která upravuje postupy stavebních úřadů a stavebníků při povolování realizace staveb, ohlašování staveb, kolaudace a odstraňování staveb a vyhláška pod číslem 62/2013 Sb. měnící vyhlášku č. 499/2006 Sb. zveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností dne 29. března 2013. Předmětem novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. jsou legislativně technické úpravy vyvolané novelou stavebního zákona. Lektor semináře Vám představí změny v legislativě s dopadem do praxe. Dále byla velmi zajímavá diskuze na téma Vývoj plánu BOZP na staveništi ve vazbě na novelu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.


« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS