SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

Seminář Olomouc 23.3.2012

BEZPEČNÁ STAVBA:

- PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

- MONTÁŽ A DEMONTÁŽ NOSÍKOVÉHO BEDNĚNÍ

 Seminář byl zaměřen na problematiku bezpečnosti práce a ochranu zdraví na staveništích s významem činnosti koordinátora BOZP a plánu BOZP na staveništi, jaké by měly být minimální požadavky na zpracování plánu BOZP. Spolupráci a odpovědnosti za dodržování povinností BOZP zhotovitel versus koordinátor BOZP. Problematiku zpracování technologických a pracovních postupů v čase (kdo a kdy zpracovává technologický postup). Montáž a demontáž nosníkového bednění, technologický postup a BOZP. Pohled OIP na činnost zhotovitelů a koordinátorů BOZP z hlediska odpovědnosti za BOZP (sankce, trestní odpovědnost).

Zkušenosti z kontrolní činnosti, nejrizikovější práce.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV. 362/2006 Sb.. Kontrolní činnost OIP pro rok 2012 (novela zákona č. 251/2006 Sb.« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS