SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

Seminář BOZP při práci ve stavebnictví - PRAHA

Seminář se konal v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2010/2011, kterou EU-OSHA zaměřila na bezpečnou údržbu

pod hlavičkou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHAú). Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. a Společnou Vizí.

Ing. Karel Škréta, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.· Pracovní úrazovost ve stavebnictví: statistika, příklady pracovních úrazů Bc. Vladimír Mílek, předseda SPOLEČNÁ VIZE, o.s.· Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví / Projektová příprava – bezpečný provoz a údržba Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků)· Technické požadavky na bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví Ing. Mojmír Klas, projektant a revizor střešních bezpečnostních systémů proti pádu osob· Systémová opatření pro údržbu pláště budov Ing. Yveta Diaz, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Fakulta stavební VUT v Brně· Facility Management jako součást vzdělávání BOZP ve stavebnictví na vysokých školách

Prezentace jsou na intarnetu:« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS