SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

Seminář BOZP - 26.3.2015 CONECO RACIOENERGIA Bratislava

CONECO 2015 – seminár Bezpečná stavba

„Občianske združenia Spoločná vízia SR a Společná vize ČR  v spolupráci so spoločnosťou BOZPO, s.r.o. Prievidza, zorganizovalo na medzinárodnom veľtrhu Coneco a Racioenergia v poradí druhý odborný seminár Bezpečná stavba. S prednáškami vystúpili zástupcovia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, Inšpektorátu práce Bratislava, francúzka spoločnosť DIMOS a samozrejme BOZPO Prievidza.

Súčasťou podujatia boli aj praktické ukážky záchrany osôb pri páde do bezpečnostného postroja.“

Ďakujeme všetkým ktorí nás navštívili počas výstavy.“

Ing. Martin Mokoš

Koordinátor bezpečnosti

Oddelenie Koordinácie« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS