SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

17. setkání Vize - Workshop Ostrava 2

1. prosince 2011 se konalo již 17. setkání Vize – Workshop Plán BOZP na rok 2012 v Ostravě ve spolupráci se ČKAIT. Prezentace: - závěry výzkumného ...více


Kurz koordinátor BOZP

Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Institut celoživotního vzdělání, profesní seskupení Společná Vize o.s. ...více


Ocenění člena SPOLEČNÉ VIZE

Na Mezinárodním veletrhu BOZP v Düsseldorfu obdržel náš kolega Ing. Mojmír Klas, CSc. ocenění za zásluhy o rozvoj oboru BOZP 2011. Ocenění ...více


17. setkání Vize - workshop Ostrava

SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o.s. pořádá 17. setkání Vize – Workshop Plán BOZP v roce 2012, který se uskuteční 1. prosince ...více


16. setkání Vize - Workshop Chomutov

Dne 20. října 2011 se usktutečnil workshop na téma: Plán BOZP 2011 také v Chomutově ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a firmou Koordinace ...více


Konference regionu Jihovýchod

Dne 13. října se konalo Shromáždění zástupců obcí regionu Jihovýchod pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. ...více


Konference Brno 2011

K O N F E R E N C E K PROJEKTU č. HC 205/10 „METODY A ZPŮSOBY PRÁCE KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI“   Společná vize uspořádala dne 11. 10. 2011 ...více


Seminář BOZP při práci ve stavebnictví - PRAHA

Seminář se konal v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2010/2011, kterou EU-OSHA zaměřila na bezpečnou údržbu pod hlavičkou Evropské agentury pro bezpečnost ...více


strana: 1 2 3 4 5

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS