SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

6. SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ v JIHOČESKÉM KRAJI

20. ledna 2015 se konal seminář určen především pro koordinátory na staveništích, ale důležité  informace pro svoji činnost zde mohhli získat i projektanti a zástupci stavebních firem - stavbyvedoucí a zadavatelé staveb.

  • Informace o pracovních závažných úrazech ve stavebnictví v roce 2014, nedostatky zjištěné při kontrolách v roce 2014
  • Informace o zpracovávání plánů BOZP-zjišťované nedostatky, návod na řešení plánu BOZP
  • Nedostatky v činnosti koordinátorů zjišťované při jejich kontrolách
  • Informace o aktuálních návrzích novel zákonů č. 309/2006 Sb., zák.č.251/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb., které by měly začít platit od 1.7.2015
  • Jak přistupovat ke stanovení nabídkové ceny za výkon činností koordinátora BOZP na staveništi
  • základní změny ve smluvním právu, které přinesl Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb.,;  činnost orgánů inspekce práce s ohledem na novou úpravu kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb.


« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS