SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

5. setkání Koordinátorů v Českých Budějovicích

22. ledna 2013 se konal celodenní seminář.   

Program:

  • Informace o pracovních závažných úrazech ve stavebnictví v roce 2012, nedostatky zjištěné při kontrolách v roce 2012
  • Informace o zpracovávání plánů BOZP-zjišťované nedostatky, návod na řešení plánu BOZP
  • Činnost zadavatelů staveb-povinnosti a způsob jejich naplnění
  • Činnost koordinátorů BOZP na staveništi-právní požadavky a jejich naplnění v praxi
  • Výklad požadavků bezpečnostních předpisů a jejich praktické naplnění

Přednášel Ing. Václav Kápl a hostem byl předseda Společné vize.« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS