SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

5. června 2014 se konal 23. Workshop v BRNĚ - Plán BOZP 2014 od A až po Z

 

Cílem 23. Workshopu - Kulatého stolu nebylo jen prezentovat, ale i otevřeně diskutovat a hledat cestu k sjednocení minimálních požadavků na obsah Plánu BOZP - návrh Přílohy č.6 NV 591/2006 Sb.. V současné době se stále objevují propastné rozdíly mezi výukou akreditovaných společností, požadavky OIP, stavebníka i zhotovitele ale hlavně mezi samotnými zpracovateli Plánu BOZP. Každý účastník obdržel publikaci MPSV "Příklady správné praxe činnost koordinátora BOZP na staveništi a Plán BOZP a Práce ve výškách. 

Kulatý stůl byl velmi zajímavou konfrontací akreditovaných společností, které připravují koordinátory BOZP na staveništi Arrano Group, ROVS, ČSSK a VÚBP Praha se zástupci zhotovitelů OHL ŽS, SKANSKA a STRABAG, pro které znamená Plán BOZP určité náklady na stavbu. Z pozice investora i zhotovitele vystupoval zástupce RWE. Do diskuze se zapojili i představitelé MPSV a SUIP společně s ČKAIT živě diskutovali s odbornou veřejností složené s TDs, projektantů a koordinátorů BOZP na staveništi. Na závěr host z SKANSKA USA porovnal BOZP v USA a ČR.

   

Závěr Kulatého stolu:

Zadavatel stavby zajistí, aby byl na stavbě zpracován odborně způsobilou osobou k činnosti koordinátora BOZP na staveništi PLÁN, podle druhu a velikosti stavby tak aby....

 

 

 

Prezentace najde na:

https://spolecnavize.capsa.cz/

Ke stažení:
« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS