SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

21. WORKSHOP v Brně

Dne 24.5. 2013 se konal velmi zajímavý 21. WORKSHOP.

- SZ a vyhláška č. 62/2013 Sb.( 499/2006 Sb.)

                            její dopady na Plán BOZP 

Ing. Jidřich Pater 

místopředseda

ČKAIT

- Periodická zkouška a další vzdělávání OZO

                           možné změny

JUDr. Anna Samková

odborný garant

MPSV

- Činnost koordinátora BOZP

                           kontrola a sankce pro koordinátora BOZP

Ing. Zdeněk Neset

odborný garant pro stavebnictví

 SUIP

- BEZPEČNOST

                          u zemních prací EU a ČR

Ing. Karel Novotný

lektor BOZP

- BEZPEČNOST

                        pro velmi rizikové  práce ve výkopu

 

Ing. Jana Navrátilová

bezpečnost pro velmi rizikové  práce ve výkopu

RWE

- Plán BOZP a činnost koordinátora BOZP

                       z pohledu praxe 2012

Bc. Vladimír Mílek

předseda

Společná vize

Závěry a požadavky:

1. právně zakotvit aby Plán BOZP na staveništi zpracovala OZO koordinátor BOZP na staveništi,

2. právně zakotvit aby začátek činnosti koordinátora BOZP a zahájení zpracování Plánu BOZP bylo určeno do zahájení projektové přípravy stavby,

3. právně zakotvit aby součástí žádosti zadavatele stavby byla samostatná příloha Plán BOZP.   « zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS