SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

16. setkání Vize - Workshop Chomutov

Dne 20. října 2011 se usktutečnil workshop na téma: Plán BOZP 2011 také v Chomutově ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a firmou Koordinace BOZP. Nad Plány BOZP se rozvinula zajímavá debata. Závěrečný příspěvek pana Svobody na téma kvalta výkonu činnosti koordinátora BOZP a jeho odměňování, včetně zajímavé případové studie nastínila další možnou oblast k pracovní skupině.

Prezentace jsou na intranetu« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS