SPOLEČNÁ VIZE - PROFESNÍ SESKUPENÍ PRO BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI

SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Novinky

IX. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA - BRNO 2016

Již tradičně se koncem roku koná VIX. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ ...

SPOLEČNÁ VIZE a VUT v Brně, Fast pořádá v rámci CŽV kurz novela zákona č. 309/2006 a její dopady...

pořádá v rámci CŽV kurz Novela zákona č. 309/2006 Sb. a její dopad ...

Co je Společná vize

VIZE je profesní seskupení právnických a fyzických osob, které sdružuje snaha o zvýšení bezpečnosti na staveništi, pomoci osvěty, vzděláváním na společných seminářích, workshopech a konferencích, všech účastníků výstavby. Mezi členy se řadí koordinátoři BOZP na staveništi, bezpečnostní technici, projektanti, stavbyvedoucí, projektoví manažeři ale i investoři a majitelé objektů a jejich správci budov (facility management).

Cílem je provést investora (zadavatele stavby, stavebníka) od záměru výstavby, přes bezpečnou realizaci až po užívání a bezpečnou údržbu objektu. K tomu využíváme legislativu, sjednocování pojmosloví, zpracovávání metodiky a využíváme příkladů správné praxe k předávání zkušeností ostatním členům.

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS