SPOLEČNÁ VIZE - PROFESNÍ SESKUPENÍ PRO BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI

SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Novinky

PROJEKT OP Z

  Vzdělávání zaměstnanců členských subjektů SPOLEČNÉ ...

Co je Společná vize

VIZE je profesní seskupení právnických a fyzických osob, které sdružuje snaha o zvýšení bezpečnosti na staveništi, pomoci osvěty, vzděláváním na společných seminářích, workshopech a konferencích, všech účastníků výstavby. Mezi členy se řadí koordinátoři BOZP na staveništi, bezpečnostní technici, projektanti, stavbyvedoucí, projektoví manažeři ale i investoři a majitelé objektů a jejich správci budov (facility management).

Cílem je provést investora (zadavatele stavby, stavebníka) od záměru výstavby, přes bezpečnou realizaci až po užívání a bezpečnou údržbu objektu. K tomu využíváme legislativu, sjednocování pojmosloví, zpracovávání metodiky a využíváme příkladů správné praxe k předávání zkušeností ostatním členům.

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS